น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Bacoban ฆ่าเชื้อโรคกำจัดไวรัส โคโรน่าไวรัส ออกฤทธิ์ยาวนานถึง10วัน (1,000 ML.)

฿6,800.00

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Bacoban ฆ่าเชื้อโรคกำจัดไวรัส โคโรน่าไวรัส ออกฤทธิ์ยาวนานถึง10วัน

 • น้ำยาBacoban ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคกำจัดไวรัส โคโรน่าไวรัส ออกฤทธิ์หลังพ่นภายใน 5 นาที และ ยาวนานถึง10วัน
 • สูตรเข้มข้น ผสมอัตราส่วน 1:100
 • ได้จดทะเบียน อย.วอส. เลขที่ 310/2563
 • ได้รับการรับรอง CE และ Class 2A Medical Device จากประเทศเยอรมัน
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 10993-1:2018 (ว่าด้วยเรื่องการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของอุปกรณ์การแพทย์ – ส่วนที่1: การประเมินผลและการทดสอบภายในกระบวนการจัดการความเสี่ยง) Biological evaluation pf medical devices – Part1: Evaluation and testing within a risk management process (Ref:https://www.iso.org/standard/68936.html)
 • ผ่านการทดสอบการระคายเคืองของผิวหนังจากสถาบัน Institute-Dermates GmbH
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนรานชื่อเภสัชกรรมแห่งประเทศเยอรมัน VAH-Listed
 • สารออกฤทธิ์หลักคือ BKC + Sodium Pyrithione (ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก : WHO Listed) และ ไม่มีส่วนผสมของ Aldyhydes และ Phenol
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Bacoban ฆ่าเชื้อโรคกำจัดไวรัส โคโรน่าไวรัส ออกฤทธิ์ยาวนานถึง10วัน

 • น้ำยาBacoban ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคกำจัดไวรัส โคโรน่าไวรัส ออกฤทธิ์หลังพ่นภายใน 5 นาที และ ยาวนานถึง10วัน
 • สูตรเข้มข้น ผสมอัตราส่วน 1:100
 • ได้จดทะเบียน อย.วอส. เลขที่ 310/2563
 • ได้รับการรับรอง CE และ Class 2A Medical Device จากประเทศเยอรมัน
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 10993-1:2018 (ว่าด้วยเรื่องการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของอุปกรณ์การแพทย์ – ส่วนที่1: การประเมินผลและการทดสอบภายในกระบวนการจัดการความเสี่ยง) Biological evaluation pf medical devices – Part1: Evaluation and testing within a risk management process (Ref:https://www.iso.org/standard/68936.html)
 • ผ่านการทดสอบการระคายเคืองของผิวหนังจากสถาบัน Institute-Dermates GmbH
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนรานชื่อเภสัชกรรมแห่งประเทศเยอรมัน VAH-Listed
 • สารออกฤทธิ์หลักคือ BKC + Sodium Pyrithione (ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก : WHO Listed) และ ไม่มีส่วนผสมของ Aldyhydes และ Phenol