กว่าจะเป็นผ้าม่าน

9 ขั้นตอน อย่างกระชับและเข้าใจง่าย

หากคุณเคยคิดว่าผ้าม่าน ไม่ต้องให้ความสำคัญ แค่เลือกผ้าแล้วก็รอการติดตั้ง แต่สำหรับร้านค้า หลังจากที่คุณเลือกผ้าและแบบผ้าม่านแล้ว ขั้นตอนกระบวนการลำดับถัดๆไปต้องใช้ประสบการณ์ ความชำนาญ ความพิถีพิถัน และ ความละเอียดเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ แต่ละขั้นตอน ต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพเข้ามาผสมผสานมาเพื่อให้ทุกส่วนออกมาอย่างลงตัว