ความหลากหลายของเนื้อผ้า

ลวดลายของผ้าแต่ละชนิดผ่านการออกแบบเพื่อให้โครงสร้างเส้นด้ายถักทอกันแล้วเกิดภาพลักษณ์และผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับขั้นตอน กรรมวิธีการย้อมสีและการปรับผิวสัมผัสของเนื้อผ้า

แม้ว่าจะเริ่มต้นจากเส้นด้ายชนิดเดียวกัน แต่เมื่อผ่านการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน ก็จะส่งผลให้ได้เนื้อผ้าที่แตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อ

ความหลากหลายของเนื้อผ้า ส่งผลอย่างไรกับการใช้งาน โปรดติดตามในตอนต่อไปค่ะ