ผ้าม่านลดโลกร้อน

ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้มาแต่โบราณผ้าขาวม้ามีลักษณะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างประมาณ 2 ศอก ยาวประมาณ 3-4 ศอก  โดยมากทอเป็นลายตารางเล็กๆ นิยมใช้ด้ายหลายสี ผ้าขาวม้าในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับท้องถิ่น ซึ่งคำว่าผ้าขาวม้า เป็นภาษาทางภาคกลาง ส่วนในภาคอีสานบางแห่งเรียกว่าผ้าแพร ซึ่งมักจะได้จากการทอด้วยเครื่องทอผ้าที่เรียกว่า กี่ และจะทอเป็นขนาดยาวประมาณ 20-30 เมตร ต่อการทอแต่ละครั้งแล้วจึงตัดแบ่งออกเป็นผืน ผืนละ 1 วา หรือ ประมาณ 1 เมตรครึ่ง ดังนั้น บางท้องถิ่นจึงเรียกว่าผ้าแพรวา เรียกตามความยาวของผ้าแต่ละผืนสีและลวดลายของผ้าขาวม้าจะแตกต่างกันไปตามความนิยมของท้องถิ่นโดยทางภาคกลาง ผ้าขาวม้าจะมีลวดลายเป็นตาลายสก๊อต และของภาคอีสานจะเป็นแบบตาเล็ก ๆ

โครงการ่วมลดโลกร้อนด้วยการเลือกสรรทรัพยากรที่มาจากธรรมชาติและลดขั้นตอนการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัตถุดิบตั้งต้นโดยมีส่วนผสมจากธรรมชาติที่นำมาทอเป็นเส้นด้าย

เมื่อภาวะโลกร้อน ไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง
กระบวนการผลิตสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน การทอ ฟอก ย้อม ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยส่งผลโลกร้อนตลอดเวลา
ทางเราจึงร่วม “รณรงค์ลดโลกร้อน” ด้วยการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือ ลดขั้นตอนการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ร่วมลดโลกร้อนด้วยกันนะคะ