บริการประเมินราคา

จากประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับสถาปนิก วิศวกร และ มัณฑนากร ทำให้เราได้เข้าใจถึงความต้องการของการใช้งานและการตกแต่งอย่างมีสไตล์ และ รวมถึงการทำงานให้อยู่ในงบประมาณ บริการประเมินราคาจึงเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ทางบริษัทยังคำนึงถึงเรื่องการบริการก่อน ระหว่างและ หลังการขาย โดยทางบริษัทสามารถให้คำแนะนำร้านค้าพันธมิตรที่ได้มาตรฐานซึ่งอยู่ในพื้นที่ของลูกค้าเข้าให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยทางลูกค้าสามารถให้ทางบริษัทช่วยประเมินราคากลางโดยอิงตามคุณภาพวัสดุและงบประมาณของลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดหาสินค้าให้ได้ตามงบประมาณโดยจะช่วยประหยัดเวลาและได้รับสินค้าและบริการตามมาตรฐาน ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลการประเมินราคา หรือ ข้อควรรู้ในการเลือกผ้าม่านจากทีมผู้ชำนาญของเรา